Dejiny Slovenska v príbehoch Pavla Dvořáka

Kelti na Slovensku, Stratené mesto kniežaťa Biateka

August 16, 2018

Dnes budeme hovoriť o pokladoch, lebo je to dobrodružné, zaují­mavé, ale aj poučné. 

Pred takmer sto rokmi stavali na dnešnom Námestí Slovenského národného povstania novú budovy Tatra banky. (Dnes je v nej ministerstvo kultúry). Základy sa kopali veľmi hlboko a vtedy sa v zemi začali objavovať popol, kosti, črepy, bronzový krúžok, pokrivené kovanie, akési držadlo a ďalšie staré haraburdy, ako si mysleli robotníci. A mysleli si to až do chvíle, kým v hline nezbadali stovky malých začernetých mincí, do ktorých stačilo urobiť ryhu –a v škrabanci sa zablyšťalo striebro.