Dejiny Slovenska v príbehoch Pavla Dvořáka
Ako sa v Rusovciach našlo rímske mesto Gerulata

Ako sa v Rusovciach našlo rímske mesto Gerulata

September 11, 2018

Aby sa mohol nájsť poklad, musí sa najprv stratiť. Strateným po­kladom nemusia byť strieborné a či zlaté mince. V Rusovciach sa stratilo a potom sa našlo celé mesto. 

Na brehu mŕtveho dunajského ramena v Rusovciach stál nevysoký vŕšok Bergl a na ňom zvyšky stredovekého hrádku. Azda strážil strategické miesto. Rameno ešte aj dnes počas povodní zapĺňa voda, v minulosti na divom, ešte nezregulovanom Dunaji tu mo­hol byť bezpečný prístav, možno brod, priechod cez Dunaj, pravda, všetko je už dávno zabudnutou minulosťou.

Kelti na Slovensku, Stratené mesto kniežaťa Biateka

Kelti na Slovensku, Stratené mesto kniežaťa Biateka

August 16, 2018

Dnes budeme hovoriť o pokladoch, lebo je to dobrodružné, zaují­mavé, ale aj poučné. 

Pred takmer sto rokmi stavali na dnešnom Námestí Slovenského národného povstania novú budovy Tatra banky. (Dnes je v nej ministerstvo kultúry). Základy sa kopali veľmi hlboko a vtedy sa v zemi začali objavovať popol, kosti, črepy, bronzový krúžok, pokrivené kovanie, akési držadlo a ďalšie staré haraburdy, ako si mysleli robotníci. A mysleli si to až do chvíle, kým v hline nezbadali stovky malých začernetých mincí, do ktorých stačilo urobiť ryhu –a v škrabanci sa zablyšťalo striebro. 

O žene, ktorá sa vybrala k Slnku

O žene, ktorá sa vybrala k Slnku

July 19, 2018

V nížine v okolí Bratislavy sú roztrúsené neveľké kopčeky. Kedysi boli vysoké aj niekoľko metrov, zmenšil ich vietor, dažde a človek, niektoré ohrozovala najmä orba.

Viac na https://vydavatelstvorak.sk/raciklub/zena-ktora-sa-vybrala-k-slnku

Dobrodružstvo s veľrybou

Dobrodružstvo s veľrybou

June 25, 2018

Pavel Dvořák rozpráva o vzniku mesta Bratislava. Podcast nájdete aj ako video na www.vydavatelstvoRAK.sk