Ako sa v Rusovciach našlo rímske mesto Gerulata

September 11, 2018

Aby sa mohol nájsť poklad, musí sa najprv stratiť. Strateným po­kladom nemusia byť strieborné a či zlaté mince. V Rusovciach sa stratilo a potom sa našlo celé mesto. 

Na brehu mŕtveho dunajského ramena v Rusovciach stál nevysoký vŕšok Bergl a na ňom zvyšky stredovekého hrádku. Azda strážil strategické miesto. Rameno ešte aj dnes počas povodní zapĺňa voda, v minulosti na divom, ešte nezregulovanom Dunaji tu mo­hol byť bezpečný prístav, možno brod, priechod cez Dunaj, pravda, všetko je už dávno zabudnutou minulosťou.

Kelti na Slovensku, Stratené mesto kniežaťa Biateka

August 16, 2018

Dnes budeme hovoriť o pokladoch, lebo je to dobrodružné, zaují­mavé, ale aj poučné. 

Pred takmer sto rokmi stavali na dnešnom Námestí Slovenského národného povstania novú budovy Tatra banky. (Dnes je v nej ministerstvo kultúry). Základy sa kopali veľmi hlboko a vtedy sa v zemi začali objavovať popol, kosti, črepy, bronzový krúžok, pokrivené kovanie, akési držadlo a ďalšie staré haraburdy, ako si mysleli robotníci. A mysleli si to až do chvíle, kým v hline nezbadali stovky malých začernetých mincí, do ktorých stačilo urobiť ryhu –a v škrabanci sa zablyšťalo striebro. 

O žene, ktorá sa vybrala k Slnku

July 19, 2018

V nížine v okolí Bratislavy sú roztrúsené neveľké kopčeky. Kedysi boli vysoké aj niekoľko metrov, zmenšil ich vietor, dažde a človek, niektoré ohrozovala najmä orba.

Viac na https://vydavatelstvorak.sk/raciklub/zena-ktora-sa-vybrala-k-slnku

Dobrodružstvo s veľrybou

June 25, 2018

Pavel Dvořák rozpráva o vzniku mesta Bratislava. Podcast nájdete aj ako video na www.vydavatelstvoRAK.sk